100%

Stabil drift
& services

Lad de stærkeste kompetencer beskytte dit miljø - uanset hvornår, hvor og hvordan, I arbejder. Conecto tilbyder managed services og beredskabaftaler, der passer til netop jeres behov og sikrer jer en stabil drift og hurtig adgang til de stærkeste ressourcer.

0%

Sikkerhedsrisiko

Lad de stærkeste kompetencer beskytte dit miljø - uanset hvornår, hvor og hvordan, I arbejder. Conecto tilbyder managed services og beredskabaftaler, der passer til netop jeres behov og sikrer jer en stabil drift og hurtig adgang til de stærkeste ressourcer.

100%

Robust og brugervenlig platform

Lad de stærkeste kompetencer beskytte dit miljø - uanset hvornår, hvor og hvordan, I arbejder. Conecto tilbyder managed services og beredskabaftaler, der passer til netop jeres behov og sikrer jer en stabil drift og hurtig adgang til de stærkeste ressourcer.

SAFETY FIRST

Sikkerhed bør være højt på agendaen for alle virksomheder – både i forhold til adgang til data, tilgængelighed, backup-løsninger, compliance m.m. Fokus har traditionelt set primært været på at etablere en sikker ’voldgrav’ rundt om virksomheden. Men i takt med at medarbejderne rykker arbejdspladsen væk fra kontorets ’faste og sikre’ rammer, bliver sikkerheden massivt udfordret af brugernes behov for adgang til data og applikationer hvor som helst, når som helst og fra et hvilket som helst device.

Det blev meget tydeligt, da Danmark i marts 2020 lukkede pludseligt ned og hjemmearbejdspladser med ét blev akut nødvendige for praktisk talt alle. Virksomheder blev udfordret maksimalt på sikkerheden, da de færreste IT-miljøer i virkeligheden er gearet til at levere en sikker adgang på tværs af geografi og devices – og slet ikke i det massive omfang som var og stadig er tilfældet. Utidssvarende IT-løsninger kompromitterer datasikkerheden og kan medføre uoverskuelige konsekvenser for virksomheden.

Vores arbejdsplads er for altid forandret og alle taler om en ”New Normal”, hvor flere arbejder hjemmefra. I en analyse udarbejdet af Gartner, forventer 74% af de adspurgte CFO’er, at mindst 5% af alle kontormedarbejdere vil permanent arbejde hjemmefra – selv når pandemien er overstået. En dansk analyse viser, at hver anden leder vil gøre mere brug af hjemmearbejde i fremtiden.*

Det er bydende nødvendigt i denne nye virkelighed at eliminere risici og få datasikkerheden på plads igen.

Der skal tænkes i nye baner og nye strategier skal udvikles, så IT igen kan understøtte medarbejdernes nye hverdag og forretningen. Conecto har den førende ekspertise på området og står klar til at hjælpe dig og din virksomhed med at skabe 100% sikkerhed for brugerne og forretningen, uanset om I arbejder på kontoret, hjemmefra eller et helt tredje sted.

​*Gartner marts 2020, Lederne april-maj 2020